شرکت نیک تجارت سبلان (نتس)

(مسئولیت محدود)

نماینده رسمی و انحصاری کمپانیهای

MAJOR  ایتالیا  و    BELLOTTI ، POLIERWERK ،  DRUX  ،

     FEGURAMED  ،  SCHEU   و  KRAUSKOPF  آلمان

در ایران