دوراسافت

DURASOFT

Durasoft

فویل آکریلی نشکن و ضد خش ترکیبی دو لایه. در یک سمت دارای سطحی سخت و در طرف
دیگر دارای سطحی نرم. سمت سخت دارای قبلیت باند به تمامی انواع آکریلها. قبل از
استفاده قرار دادن دارای دستگاه خشک کن الزامی میباشد.

* مورد استفاده برای ساخت مینیپلاست اسپلینت اسپلینتهای براکسیسم و اکلوزال
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* دارای رنگهای: شفاف در سه قطر 1/2 ، 1/8 و 2/5 میلیمتر