انواع کپی پلاست

COPYPLAST C

Copyplast C

ساخته شده از مواد ویسکوالاستیک با رنگ کاملا شفاف. نشکن و ضد خش. با آکریلها باند
نمیشود.

* مورد استفاده برای ساخت ریتینرهای نامرئی و اسپلینتهای ارتودنسی.
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* موجود در قطر 1 میلیمتر

COPYPLAST

Copyplast

ساخته شده از مواد ویسکوالاستیک با رنگ مات. با آکریلها باند نمیشود.

* مورد استفاده برای گرفتن دوپلیکیت ، ساخت تری بلیپینگ ، تری انتقال براکت ، ساخت کپینگ ،
و روکش موقت
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* موجود در قطرهای 0/5 ، 0/75 ، 1 ، 1/5 و 2 میلیمتر