دوره آموزشی سیستم کستینگ آکریل Feguramed

این دوره آموزشی  در مورد سیستم کستینگ آکریل  کمپانی  FEGURAMED آلمان برگزار میگردد.

این سیستم جایگزینی مطمئن برای سیستم پخت سنتی آکریل میباشد.

محل برگزاری کلاسها در دفتر بازرگانی اوحدی میباشد.

استاد برگزار کننده کلاس ها آقای Houtan Arefi  میباشند.

برای شرکت در این کلاسها تقاضای خود را کتبا به آدرس ایمیل ohadi.trading@gmail.com ارسال نمائید.