میکروموتورها

M1

میکروموتور M1 قدرت خود را در انجام کارهای حرفه ای دندانپزشکی و دندانسازی به نمایش میگذارد. برش ، سایش ، پولیش و سوراخ کردن انواع آلیاژ ، استنلس استیل ، آکریل و سرامیک برای این میکروموتور بسیار ساده میباشد.

قابلیت دورگیری تا 60000 دور .

M7


قدرت و دقت از خصوصیات میکروموتور M7 می باشد. جائی که در کارهای سنگین میکروموتورهای دیگر از ادامه کار باز میمانند میکروموتور M7 تازه شروع به نمایش قدرت خود و پیشروی در کار میکند.

قابلیت دورگیری تا 60000 دور.

MVT-2

با داشتن ابعاد مناسب کنترل یونیت MVT-2 بر روی هرسایز میز کاری قابل استفاده میباشد. این کنترل یونیت حتی بدون پدال پائی نیز قابل استفاده میباشد. همچنین این کنترل یونیت قابلیت استفاده از پدال های پائی با قابلیت کنترل دور بر روی پدال و همچنین پدال های پائی ساده را دارا میباشد.

حدالاکثر دور خورجی کنترل یونیت 50000 دور میباشد.