گچ سیلندر پرسلن

Feguravest New Ultrafine

گچ سیلندر پرسلن. مناسب برای ریختن تمامی انواع آلیاژهای نان پرشز و پرشز

با قابلیت ریختن هم به روش رپید و هم روش سنتی

بسته بندی 150 گرمی

6 کیلوگرم گچ + 1500 میلی لیتر مایع