فگوراسیل گلاس

Fegurasil Glass

File0394

سیلیکون ادیشنال شفاف برای استفاده در مراحل ساخت انواع پروتزها با روش لایت کیورینگ
مانند ساخت پروتزهای ثابت و ایمپلنتهای کامپوزیتی و کار با آکریلهای لایت کیور

* موجود در دو نوع رگولار با سختی Shore A 55 و سوپر هارد با سختی 75 Shore A
* ساخت کلیدهای سیلیکونی شفاف برای استفاده در مراحل ساخت انواع پروتز با کامپوزیتهای
لایت کیور و آکریلهای لایت کیور با این سیلیکون به راحتی امکان پذیر میباشد و نور لایت کیور به
راحتی از میان این سیلیکون به تمامی نواحی پروتز نفوذ میکند.
* بخاطر تراکم پائین تر نسبت به کامپوزیتها این سیلیکون را میتوان بر روی لایه فرم داده شده
کامپوزیتی بدون اینکه فرم آن را به هم بزند تزریق نمود و بعد از کیور کردن و برداشت کلید سطح
کامپوزیت به راحتی قابل پولیش شدن خواهد بود.
* بسته بندی بصورت 2 عدد کارتریج 50 گرمی + 12 عدد میکسینگ تیپ