کلاس ها و دوره های آموزشی

کلاسهای آموزشی بازرگانی اوحدی در دو سطح انجام میگیرد:

1- کلاسهای آموزشی در کمپانی های تولید کننده محصولات دندانپزشکی در کشور های آلمان و ایتالیا.

2- برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی محصولات وارداتی در دفتر این بازرگانی.

دوره آموزشی لثه نرم MAJOR Total Soft

دوره آموزشی سیستم ارتودنسی نامرئی SCHEU Clear Aligner

دوره آموزشی سیستم کستینگ آکریل