رژ پرداخت آکریل

Fegurapol KU-100 New

File0398

رژ پولیش مخصوص پولیش و برق انداختن سطح آکریلها

* استفاده از پودر پامیس برای پولیش آکریلها روشی کثیف و برای سلامتی تکنسینهای لابراتوار
نامناسب میباشد. رژ پولیش فگوپول کی-یو 100 نیو طوری طراحی شده که بتوان با آن از آماده سازی
برای پولیش تا برق انداختن سطح آکریلها را در یک مرحله انجام داد و بنابر این مرحله استفاده از
پودر پامیس را حذف نمود.
* با استفاده از این رژ پولیش سطحی کاملا براق و پولیش شده بدست می آید که برای نچسبیدن
انواع پلاکهای به پروتز و افزایش طول عمر آن بسیار حیاتی میباشد.
بسته بندی بصورت 200 و 400 گرمی