انواع ایمپرلون

IMPRELON S

Imprelon s

کاملا نشکن و ضد خش. با انواع آکریلها باند میشود. نوع S قبل از استفاده نیاز به دستگاه
خشک کن دارد. نوع S pd از قبل خشک و در بسته بندی های تک عددی وکییوم شده و
آماده استفاده میباشد.

* مورد استفاده برای ساخت اسپلینتهای مینی پلاست ، اسپلینتهای اکلوزال ، اسپلینت رتنشن و
آداپتیشن اسپلینت
*
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* هر دو نوع موجود در قطرهای 0/5 ، 0/75 ، 1 ، 1/5 ، 2 و 3 میلیمتر

 

IMPRELON

Imperelon

ساخته شده از مواد سخت. با آکریلها باند نمیشود.

* مورد استفاده: رنگهای شفاف و طبیعی برای ساخت تری های اختصاصی و تری های پزشکی
نوع سفید برای ساخت چین کاپ و بایت رجیستریشن
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* موجود در رنگهای: شفاف و سفید در قطرهای 2 و 3 میلیمتر
طبیعی در قطر 3 میلیمتر