كلاسپ ها و بارهای استنلس استیل آماده

کلاسپها و بارهای آماده برای ساخت انواع پروتزهای نیازمند به کلاسپ.

* ساخته شده از بهترین نوع آلیاژ استنلس استیل سازگار با دهان بیماران
* ساخته شده توسط روش برش و فرم دادن سرد
* ساخته شده بصورت کاملا یک تکه بدون به کار بردن هیچ گونه لحیم کاری و نقطه
جوش
* دارای سطح پولیش شده بسیار عالی
* دارای الاستیسیته و ثبات عالی
* موجود به چهار صورت کلاسپ آنکر ، کلاسپ جی بار ، کلاسپ آدامز در قطرهای مختلف و بار پروفی

 SCHEU ANCHOR

SCHEU-Anker_2050

SCHEU-Anker_2053

SCHEU-Anker_illustration                                               SCHEU-Anker (rechts) 24

 

J CLASPS

J-Klammer_1018          J (rechts)

 

ADAMS CLASPS

Adams-Klammer (rechts)           Adams-Klammer_2109

PROFI-BAR

PROFI-Bügel_1039 PROFI-Bügel (rechts)