بیوستار

BIOSTAR

BIOSTAR_li_3000

دستگاه پرس فرمر مناسب برای انجام تمامی تکنیکهای پرس فرمرینگ و همچنین ساخت
انواع درمانهای ارتودنسی همراه بارکد خوان و فشار کاری 6 بار.

* هیتر فرو سرخ در عرض یک ثانیه به دمای کار درست و مناسب برای هریک از فویلها میرسد.
* تمامی اطلاعات مهم و مورد نیاز برای استفاده از هر فویل روی آن نوشته شده که این اطلاعات را
میتوان توسط کد مخصوص و یا بارکد ثبت شده بر روی فویل وارد دستگاه نمود.
* مخزن بزرگ دستگاه فضای کافی برای قرار دادن کستهای بالا و پائین مانت شده کنار یکدیگر را نیز
فراهم آورده است
* مخزن مناسب برای ذرات گرانول استفاده راحت و به اندازه مناسب از آنها را آسان نموده.