ماژور پلاس کامپ

Pluscomp

دندان  چهار لایه دارای لایه انامل از مواد کامپوزیتی برای بدست آوردن بالاترین مقاومت
در برابر سایش و لایه های دنتین و سرویکال از مواد آکریلی برای باندینگ شیمیائی بهتر با
آکریلهای بیس پروتز.
مناسب ترین فرمهای توسعه داده شده برای دندانهای مصنوعی
دندانهای خلفی در سه سیستم آناتومیک ، تکنیکال و Wide Functional Area WFA
دارای 48 سایز مختلف قدامی و 26 سایز مختلف خلفی
بر طبق سیستم رنگی A1-D4

*دارای زاویه کاسپید 25 و 28 درجه در سیستم خلفی آناتومیک
* دارای سختی و مقاومت بالا در برابر سایش
* خصوصیات عالی اکلوژن در دندانهای خلفی
* دارای فرمهای طبیعی
* مناسب برای انواع سیستمهای چیدمان

File0013

دانلود كاتالوگ سايز دندان ماژور پلاس كامپ