ماژور پلاس+کامپ

MAJOR PLUS+Comp.

Pluscomp

با قدامی های سه لایه آکریلی و خلفی های چهار لایه با لایه انامل از مواد کامپوزیتی برای
بدست آوردن بالاترین مقاومت در برابر سایش و لایه های دنتین و سرویکال از مواد آکریلی
برای باندینگ شیمیائی بهتر با آکریلهای بیس پروتز.
مناسب ترین فرمهای توسعه داده شده برای دندانهای مصنوعی
دندانهای خلفی در سه سیستم آناتومیک ، تکنیکال و  Wide Functional Area WFA
دارای 48 سایز مختلف قدامی و 26 سایز مختلف خلفی
بر طبق سیستم رنگی A1-D4

*دارای زاویه کاسپید 25 و 28 درجه در سیستم خلفی آناتومیک
* دارای سختی و مقاومت بالا در برابر سایش
* خصوصیات عالی اکلوژن در دندانهای خلفی
* دارای فرمهای طبیعی
* مناسب برای انواع سیستمهای چیدمان

File0013

دانلود كاتالوگ سايز دندان ماژور پلاس
دانلود كاتالوگ سايز دندان ماژور پلاس WFA