ماژور پلاس

MAJOR PLUS

Plus

دندان سه لایه آکریلی ، این دندان برای ایجاد بهترین حالت فانکشنال و بدست آوردن
مناسب ترین فرمهای توسعه داده شده برای دندانهای مصنوعی
دندانهای خلفی در سه سیستم آناتومیک ، تکنیکال و Wide Functional Area WFA
دارای 48 سایز مختلف قدامی و 26 سایز مختلف خلفی
بر طبق سیستم رنگی A1-D4

*دارای زاویه کاسپید 25 و 28 درجه در سیستم خلفی آناتومیک
* دارای سختی و مقاومت بالا در برابر سایش
* خصوصیات عالی اکلوژن در دندانهای خلفی
* دارای فرمهای طبیعی
* مناسب برای انواع سیستمهای چیدمان

File0013

دانلود كاتالوگ سايز دندان ماژور پلاس
دانلود كاتالوگ سايز دندان ماژور پلاس WFA