ماژور دنت

MAJOR DENT

Classic

دندان دو لایه آکریلی  با سختی و مقاومت بسیار بالا در مقابل سایش
مناسب برای انواع پروتزهای کامل و پارسیل
دارای 36 سایز مختلف قدامی و 20 سایز مختلف خلفی

* بر طبق سیستم رنگی 3R-2C
* دارای دو سیستم خلفی متفاوت فلت پلین و مدیوم آناتومیک
* دارای فرمهای طبیعی
* باندینگ عالی بین دندان و آکریل بیس پروتز
* شفافیت رنگ طبیعی در لایه انامل

File0016

دانلود كاتالوگ سايز ماژور دنت