سیستم AF COMP

ساخت پروتز ایمپلنت بر روی ابوتمنت های تیتانیومی و فریم فایبرگلاس با سیستم MAJOR AF COMP:

ساخت روکش دائمی بر روی ابوتمنت کونیک با استفاده از سیستم MAJOR AF COMP:

ساخت روکش موقت بر روی ابوتمنت پیک با استفاده از سیستم MAJOR AF COMP: