فورسپس

ست کامل فورسپس شامل 11 عدد فورسپس برای دندانهای بالا و پائین و یک عدد کاوهورن