اورماپلاس لاب

Ormaplus Lab

File0040

سیلسکون بر پایه پلی وینیل سیلوکزان ادیشن کیورینگ. مخصوص کارهای خارج دهانی در
لابراتوارهای دندانسلزی

* مناسب برای کلید گیری و ساخت ماتریکس برای پروتزهای ثابت و متحرک.
* مناسب برای کپی گیری
* مناسب برای ترمیم پروتز
* کلید گیری و ساخت ماتریکس برای ساخت روکش موقت
* سختی بعد از 24 ساعت 87 تا 93 Shore A.
* ستینگ تایم 4 دقیقه و 30 ثانیه در دمای 23 درجه سانتیگراد.
* 99/5 درصد ریکاوری در برابر دفورمه شدن
* نسبت ترکیب یک به یک
* تغییر حجم خطی: -0/05 ذرصد
* سازگاری کامل با انواع آکریلهای گرما پخت و خود پخت.
* مقاومت بالا در برابر حرارت بدون تغییرات