اورمالاب 75

Ormalab 75

File0038

سیلسکون بر پایه پلی سیلوکزان کاندنسیشن کیورینگ. مخصوص کارهای خارج دهانی در
لابراتوارهای دندانسلزی
اورمالاب 75 برای کارهائی که به کیفیت بسیار بالا نیاز باشد مناسب میباشد.

* مناسب برای کلید گیری و ساخت ماتریکس برای پروتزهای ثابت و متحرک.
* مناسب برای ترمیم پروتز
* کلید گیری و ساخت ماتریکس برای ساخت روکش موقت
* قابلیت تحمل حرارت بالا تا 120 درجه سانتیگراد بدون تغییرات حجمی.
* سختی بعد از 24 ساعت 72 تا 78 Shore A .
* سازگاری کامل با انواع آکریلهای خود پخت.
* دقت بسیار بالا در جزئیات پروتز ساخته شده.
* ثبات حجمی بلند مدت بدون تغییرات.
* مقاومت بسیار بالا در برابر فشار و دفورمه شدن.