وسایل جانبی قالبگیری

Ormamix

File0102

گان برای ترکیب مواد قالبگیری ، بایت ، لثه نرم و دیگر مواد ادیشنال سیلیکون کارتریجی

* قابل استفاده برای:
ORMA PLUS LV
ORMAPLUS MONOPHASE
ORMAPLUS BITE
MAJOR TOTAL SOFT
SILICON SEALENT
* قابل استفاده بصورت یونیورسال برای تمامل انواع کارتریجهای یک به یک و دو به یک

 

LV Mixing Tip

File0103

میکسینگ تیپ 4 میلیمتر

* قابل استفاده برای ORMAPLUS LV
* قابل استفاده بصورت یونیورسال برای انواع لایت بادی و جینجیوال ماسک

 

Oral Tip

File0105

تیپ تزریق قابل اتصال به میکسینگ تیپ ال وی

* قابل استفاده برای ORMAPLUS LV
* قابل استفاده بصورت یونیورسال برای انواع لایت بادی و جینجیوال ماسک

 

Bite Mixing Tip

File0104

میکسینگ تیپ 6/5 میلیمتری

* قابل استفاده برای:
ORMAPLUS BITE ، ORMAPLUS MONOPHSE و MAJOR TOTAL SOFT
* قابل استفاده بصورت یونیورسال برای انواع مدیوم بادی.