اورما پلاس بایت

Ormaplus Bite

File0099

پلی وینیل سیلوکزان مواد ثبت بایت ادیشنال کیورینگ فست ستینگ. سختی بالای نهائی
و برش راحت اورماپلاس بایت ثبات ابعادی و کیفیت بسیار بالا ثبت بایت را گارانتی
مینماید.

* مواد ثبت بایت قابل تزریق برای پروتزهای ثابت ، متحرک و ایمپلنت.
* مواد مناسب برای استفاده با تری های بایت.