ماژور تری

MAJOR Tray

File0034

آکریل سرماپخت برای ساخت تری اختصاصی

* موجود در سه چهار رنگ زرد ، سبز ، آبی و صورتی.