آلژین ماکس

ALGINMAX

File0085

آلژینات کروماتیک با کیفیت بالا
* فورمول هیپوآلرژنیک.
* ستینگ تایم 2 دقیقه. و خصوصیت کروماتیک با تغییر رنگ در مراحل قالبگیری برای قالبگیری
راحت و دقیق بدون تاثیر پذیری از املاح محلول و درجه حرارت آب.
* پودر بدون گرد و غبار برای قالبگیری سالم و محیطی تمیز
* زمان مخلوط شدن سریع با آب برای بدست آمدن ترکیبی مناسب برای هم زدن.
* سازگاری عالی با انواع گچها
* مقاومت بسیار بالا در برابر فشار و دفورمه شدن بر طبق استاندارد ISO
* در دو نوع طعم وانیلی-نعنائی و میوه ای و رنگ نهائی آبی روشن
* بدون سرب و کادمیوم با سازگاری بایولوژیکال عالی.
* تاریخ مصرف شش سال
* ثبات حجمی بیسار عالی ریختن کست قالب را در صورتی که قالب در بسته بندی کاملا بسته
نگهداری شود تا 5 روز بعد از قالبگیری ممکن مینماید.