آلژین ماژور

ALGINMAJOR

File0088

آلژینات با کیفیت عالی برای قالبگیری

* فورمول هیپوآلرژیک.
* پودر بدون گرد و غبار برلای قالبگیری سالم و محیطی تمیز
* زمان مخلوط شدن سریع با آب برای بدست آمدن ترکیبی مناسب برای هم زدن.
* سازگاری عالی با انواع گچها
* مقاومت بسیار بالا در برابر فشار و دفورمه شدن بر طبق استاندارد ISO
* طعم پرتقالی و رنگ نارنجی
* بدون سرب و کادمیوم با سازگاری بایولوژیکال عالی.
* ستینگ تایم 2 دقیقه.
* تاریخ مصرف شش سال
* ثبات حجمی بیسار عالی ریختن کست قالب را در صورتی که قالب در بسته بندی کاملا بسته
نگهداری شود تا 5 روز بعد از قالبگیری ممکن مینماید.