ماژور اورتو

MAJOR Ortho

File0033

آکریل خودپخت برای ساخت پلاکهای ارتودنسی ، اسپلینتهای بایت و بیس شفاف برای
مانت کردن دندان در پروتزهای کامل.

* پودر بدون رنگ و مایع دو نوع بدون رنگ و صورتی.