ماژور ریپیر

MAJOR Repair

File0025

آکریل خودپخت برای ریلاین و ریبیس پروتزهای دندانی.
موجود در رنگهای k / kv / m / mv / i / iv .
ماژور ریپیر برای رسیدن با بالاترین استانداردها و تطابق با استاندارد
ISO 20795-1:2013 توسعه داده شده.

* ماژور بیس 20 در سه رنگ طبیعی بصورت با رگه و بدون رگه و کاملا قابل تطبیق با رنگهای
ماژور بیس 20 قابل سفارش میباشد.
* دارای بهترین خصوصیات و ثبات رنگی.
* نحوه کار کرد ساده و عالی و دارای بهترین باندینگ با آکریل بیس پروتزهای دندانی.
* ماژور ریپیر به دو صورت معمولی یا داخل دیگ پرس قابل استفاده میباشد و در هر دو روش
کیفیت کار عالی را ارائه میدهد .