ماژور بیس 20

MAJOR Base 20

File0024

آکریل گرماپخت برای ساخت پروتزهای دندانی.
موجود در رنگهای k / kv / m / mv / i / iv / t.
ماژور بیس 20 برای رسیدن با بالاترین استانداردها و تطابق با استاندارد
ISO 20795-1:2013 توسعه داده شده.

* ماژور بیس 20 در سه رنگ طبیعی بصورت با رگه و بدون رگه و همچنین شفاف بدون رنگ قابل
سفارش میباشد.
* دارای بهترین خصوصیات و ثبات رنگی.
* نحوه کار کرد ساده و عالی.
* ستینگ تایم سریع باعث حذف اتلاف وقت در حین کار و انتظار برای رسیدن آکریل برای مفل
گذاری شده.